Välkommen till Waldorfseminariet

Waldorfseminariet i GöteborgDet råder stor efterfrågan på waldorfpedagoger. Vår deltidsutbildning vänder sig till människor som redan har kunskaper och erfarenheter från både arbetsliv och livet självt. Denna form för utbildning har visat sig vara en fruktbar väg att utbilda kvalificerade waldorfförskollärare och waldorflärare.

Waldorfseminariet i Göteborg har funnits sedan 1991 och utbildar waldorfpedagoger med inriktning på förskola och klasslärarstadiet 1-8. Waldorfseminariet har ett nära samarbete med Waldorflärarhögskolan i Bromma samt med Rudolf Steinerskolan i Göteborg.

För närvarande studerar en lärargrupp och en förskollärargrupp på sitt fjärde år.