Kursinformation

Behörighetskrav

Waldorfseminariet i Göteborg

Du som söker till utbildningen har gymnasiekompetens – grundläggande behörighet med kurser som riktar sig till samhällsvetenskapligt program. Erfarenhet från yrkeslivet är en förutsättning.

Studietiderna

Utbildningsdagar under VT 2017:

  • 13 – 14 januari
  • 3 – 4 februari
  • 3 – 4 mars
  • 24 – 25 mars
  • 21 – 22 april

Utbildningsdagar under HT 2017:

  • 18 – 19 augusti
  • 8 – 9 september
  • 29 – 30 september
  • 20 – 21 oktober
  • 10 – 11 november

Fem kurstillfällen per termin, fredag kl. 17.00 – 21.00 och lördag kl. 09.00 – 17.30.