Medarbetare

Kursansvariga

Årskurs 5, Klasslärarutbildning
Kursansvarig: Barbro Brodal, tel. 0738-428363

Årskurs 5 Förskollärarutbildning
Kursansvarig Eva-Helen Runge, tel. 0705-729830

Styrelsen

Barbro Brodal
Lennart Wennerblom
Margareta Fehn
Hans Brodal

Övriga medarbetare i seminariet

Anette Andersson
Margareta Fehn
Lena-Christina Olofsdotter
AnnChristine Palm
Karina Pihl
Elisabeth Sandberg
Henriette Slatto
Lena Struck Malmgren
Inger Wennerblom