Utbildning och kursinnehåll

Waldorfseminariet i GöteborgDeltid, 5 år
Utbildningen är på 60% deltid och omfattar tio terminer. Den schemalagda undervisningen är koncentrerad till fem tillfällen per termin (fredag kl 17.00 till lördag 17.30) samt en sommarvecka mellan varje termin d.v.s. fem veckor.

I enlighet med waldorfpedagogikens grundsyn arbetar vi med ett vidgat kunskapsbegrepp. Utbildningen integrerar konstnärliga, praktiska och teoretiska ämnen, vilket väcker kreativa förmågor till stöd för kunskapsprocessen. Det konstnärliga övandet, bl.a. musik, sång, målning och eurytmi, bidrar till att belysa aktuellt tema.

Förutom ämneskunskaper, pedagogik och didaktik, samt mänskliga, konstnärliga och sociala uppgifter i klassen och förskolan, blir lärarna och förskollärarna också utmanade att utveckla organisations- och ledningsformer som överensstämmer med den pedagogiska målsättningen och skolans roll i samhället. Därför ingår även social tregrening och självförvaltning i utbildningen.

Två + tre år
Kursplanen för de två första åren är gemensam för lärare och förskollärare och då ligger tyngdpunkten på utvecklingsbegreppet och det konstnärliga övandet. Under de tre sista studieåren ägnas tiden i huvudsak åt metodik och pedagogik.