Waldorflärarlegitimation

Bakgrund

Waldorfseminariet i GöteborgInom det kommunala skolväsendet har man infört krav på lärarlegitimation. Waldorfskolorna är undantagna från detta krav1. Många lärare har frågor som handlar om behörighet, legitimation, vilka utbildningar som behövs för att få arbeta i waldorfskola, hur de utbildningar man har ska kompletteras mm. Skolinspektionen vänder sig till WLH med frågor om hur man ska se på de olika utbildningar som de möter i samband med sina inspektioner på waldorfskolor. Det finns ett behov att definiera vad som är en godkänd waldorflärarutbildning och därmed omfattas av undantaget. Det är också viktigt att i olika sammanhang trycka på betydelsen av waldorfpedagogisk kompetens i waldorfverksamheterna. Det skulle också innebära att man som skola inför föräldrar kan säga att på vår skola har x% av lärarna waldorflärarlegitimation.

WLH kommer därför, i samarbete med Waldorfseminariet i Göteborg och Waldorfskolefederationen att från och med vårterminen 2012 börja utfärda Waldorflärarlegitimation. Detta gör det tydligare att vi som waldorfpedagogisk rörelse anser att det är viktigt med waldorfpedagogisk utbildning och bidrar samtidigt till att göra det lättare för till exempel Skolinspektionen och Skolverket att bedöma dessa utbildningar. Waldorflärarlegitimationen har inte den rättsliga ställning som statlig lärarlegitimation, utan ska ses om en markering och kvalitetssäkring för waldorfskolorna.

En del lärare kan naturligtvis komma att ha både waldorflärarlegitimation och statlig lärarlegitimation.

Vad krävs?

För att kunna få en Waldorflärarlegitimation måste man ha en waldorflärarutbildning – det kan vara en klasslärarutbildning eller för ämneslärare relevant ämnesbehörighet i kombination med en waldorfpedagogisk påbyggnad eller motsvarande. Dessa utbildningar kan vara svenska eller utländska. Om du önskar legitimation för ett ämne du inte har utbildning i måste du skicka med ett intyg där rektor intygar hur länge du har undervisat i ämnet samt att du undervisat tillfredsställande i detta ämne.

För Waldorfförskollärarlegitimation gäller att man måste ha en waldorfförskollärarutbildning. Dessa utbildningar kan vara svenska eller utländska.

Hur gör man?

Ladda ned mer information om handläggning av ansökan om Waldorflärarlegitimation
Ladda ned mer information om handläggning av ansökan om Waldorfförskollärarlegitimation
Ladda ned ansökningsblanketten för ansökan om Waldorflärarlegitimation
Ladda ned ansökningsblanketten för ansökan om Waldorfförskollärarlegitimation

Vi hoppas att med detta göra waldorflärarnas kompetens och utbildning mer synlig och tydlig och ser fram emot att ta emot era ansökningar.